top of page

PROJECTEN

Medicijnpakket

Het is niet vanzelfsprekend dat er in het gebied de juiste medicijnen en eerste hulp middelen
beschikbaar zijn.In dit pakket zit EHBO spullen zodat eerste hulp verleend kan worden. 


 

School kind Koffer

Veel kinderen krijgen geen of nauwelijks onderwijs.
Van dit pakket kan een kind een jaar lang onderwijs volgen, een uniform kopen 
en de school lunch betalen.


 

Kraam pakket Sudanese vrouw

Helaas sterven veel vrouwen rondom de bevalling vanwege gebrekkige voorzieningen
en het ontbreken van goede medisch hulp.
In dit pakket zit een doptone, een stethoscope en een bloeddrukmeter.

 

 

 

 
bottom of page